Verwijsindicaties

Verwijsindicaties psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut:

 1. Werkend volgens het biopsychosociale model
 2. Herkent en beïnvloed de complexe relatie tussen :
  – bewegend functioneren
  – psychisch functioneren
  – psychosociale context
 3. Behandelt klachten en/ of problemen in het bewegend functioneren
 4. Appelleert aan zelfsturend vermogen en lichaamsbewustzijn van de cliënt

De psychosomatische fysiotherapeut behandelt geen specifieke psychische aandoeningen op zich. Wel zijn er veel lichamelijke klachten waarbij er een relatie bestaat met het psychisch dysfunctioneren.  Deze vormen een behandelindicatie voor de psychosomatisch fysiotherapeut.
In het algemeen kan men 4 niveaus van complexiteit onderscheiden, die elk steeds meer diepgaande kennis, vaardigheden en attitude vereisen. Zij bepalen daardoor de reikwijdte van het domein van de psychosomatische fysiotherapie en van de verwijsindicaties en contra indicaties.
Fysiotherapie:

 1. Ongecompliceerd
 2. Licht gecompliceerd

Psychosomatische fysiotherapie:

 1. Matig gecompliceerd
 2. Zwaar gecompliceerd

 

 1. Ongecompliceerd
  –  klacht in het bewegend functioneren
  – psychisch stabiel met een betekenisvol leven
  – voldoende mate van zelfregulatie ten aanzien van gezondheids- of levensdomein
 1. Licht gecompliceerd
  – klacht in het bewegend functioneren
  – enkele disfunctionele opvattingen over ziekte en/ of ziektegedragingen, waarbij emoties een rol kunnen spelen. Eenvoudig volgens voorlichting te corrigeren.
  – psychisch stabiel met een betekenisvol leven
 1. Matig gecompliceerd
  – klachten in het bewegend functioneren
  – ziekte- opvattingen en –gedragingen dermate disfunctioneel (voorlichting alleen niet voldoende)
  – impact gezondheidsklacht op meerdere levensgebieden
  – ongunstige persoonlijkheidskenmerken
  – levensproblematiek
 1. Zwaar gecompliceerd
  – klacht in het bewegend functioneren
  – ziekte- opvattingen en – gedragingen dermate disfunctioneel
  – herstelbelemmerende persoonlijkheidskenmerken
  – psychopathologie aanwezig
  – traumatische gebeurtenissen hebben een grote invloed op huidig functioneren
  – klachten hebben een functie gekregen
  – zelfregulatie uitermate laag
  – behandeling heeft een sterk multidisciplinair karakter.

 

De psychosomatische fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van aspecifieke klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid, spanningsklachten, paniekstoornissen en werkgerelateerde problematiek.
Psychosomatische fysiotherapie kan zowel curatief, preventief als palliatief worden aangewend.