Nieuws:

Contracten zorgverzekeraars 2023:

Met ingang van 1 januari 2023 heeft de praktijk Psychosomatiek Breda met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Alleen met Zorg en Zekerheid en DSW hebben we dit jaar geen contract afgesloten.

Als u bij Zorg en Zekerheid of DSW een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar fysiotherapie in zit, kunt u de nota die u van ons ontvangt, na de behandeling bij uw zorgverzekeraar indienen. U zult dan een gedeelte daarvan vergoed krijgen.

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat, als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Indien u één van bovenstaande klachten heeft graag telefonisch contact opnemen op 06-12748464 of 076-3030311.

Indien u niet kunt komen naar de praktijk of u vindt het risico te groot dan bieden we u een consult aan op afstand. Hierover ontvangt u dan telefonisch of via de mail meer informatie.

Wij hopen op deze manier de zorg voor u te kunnen blijven garanderen.

Uitbreiding praktijk:

Met ingang van 1 november 2020 is de praktijk uitgebreid met een hele dag.

Op maandag, dinsdag en vrijdag werkt Patricia Killestein

Op maandag, woensdag en donderdag werkt Maranna Vanderfeesten.

Voor de exacte openingstijden en locaties zie praktijkinformatie, openingstijden.

 

Uitbreiding therapeutische interventies/ recent gevolgde scholing:

  • ACT (Acceptance & Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie)
  • Specialisatie voor de behandeling van SOLK: CEG-scholing, waarbij geïnventariseerd wordt volgens de SCEGS methodiek die ook door huisartsen gehanteerd wordt en waarbij gezocht wordt naar de kern van uw probleem.

Lidmaatschap SOLKNet

 

Praktijk voor psychosomatische fysiotherapie

Bij Psychosomatiek Breda staat u als mens centraal. Met betrokkenheid, aandacht en tijd worden uw klachten geïnventariseerd en, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.
De psychosomatische fysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten, onverklaarbare lichamelijke klachten, burn- out, depressieve- en angstklachten en vermoeidheid.

U kunt uw klachten zelf niet meer doorbreken, u zit niet lekker in uw vel, of u kunt zich in uw hoofd zo ziek maken in uw lichaam, of u gaat verkrampt door het leven, of u kunt zich niet goed meer concentreren door allerlei spanningen, of u wordt al moe bij de gedachte om uit uw bed te gaan, kijk dan of psychosomatische fysiotherapie voor u een oplossing kan bieden.

 

Praktijk voor fysiotherapie in de oncologie

U heeft een oncologisch probleem en daardoor ervaart uw beperkingen in uw functioneren, bekijk dan of de fysiotherapeut gespecialiseerd in de oncologie voor u een oplossing kan bieden.

 

Privacy Policy en AVG

Vanaf 14 mei 2018 is de Privacy Policy van Psychosomatiek Breda op de Website toegevoegd. U vindt op elke pagina een link naar deze Policy.

Vanaf 14 mei heeft Psychosomatiek Breda alle stappen doorlopen, zodat de praktijk voldoet aan de AVG-normen die vanaf 25 mei 2018 verplicht gesteld zijn.