Nieuws:

Contracten zorgverzekeraars 2024:

Met ingang van 1 januari 2024 heeft de praktijk Psychosomatiek Breda met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Alleen met Zorg en Zekerheid, DSW/ Stad Holland, Salland en Caresq/ Aevitae Eucare ,  hebben we dit jaar geen contract afgesloten.

De reden dat wij met Zorg en Zekerheid, DSW/ Stad Holland, Salland geen contract hebben afgesloten is omdat hun tarief te laag is voor de behandelingen die wij geven.

De reden dat we met Caresq/ Aevitae Eucare geen contract hebben afgesloten is omdat deze ons verplicht stellen om minimaal 10 % van onze zorg digitaal aan te gaan bieden.

Bij Psychosomatiek Breda hechten wij veel belang aan goed persoonlijk contact en passen wij veel lichaamsgerichte interventies aan die niet digitaal plaats kunnen vinden. Natuurlijk zetten wij ook digitale toepassingen in, maar wij willen daar niet toe verplicht worden.

Als u bij Zorg en Zekerheid, DSW/ Stad Holland, Salland en Caresq/ Aevitae Eucare  een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar fysiotherapie in zit, kunt u de nota die u van ons ontvangt, na de behandeling bij uw zorgverzekeraar indienen. U zult dan een gedeelte daarvan vergoed krijgen.

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat, als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Indien u één van bovenstaande klachten heeft graag telefonisch contact opnemen op 06-12748464 of 076-3030311.

Indien u niet kunt komen naar de praktijk of u vindt het risico te groot dan bieden we u een consult aan op afstand. Hierover ontvangt u dan telefonisch of via de mail meer informatie.

Wij hopen op deze manier de zorg voor u te kunnen blijven garanderen.

Uitbreiding praktijk:

Op maandag, dinsdag en vrijdag werkt Patricia Killestein hele dagen en dinsdagavond.

Op maandagmiddag, woensdagmiddag en -avond, donderdag de hele dag en vrijdagochtend werkt Maranna Vanderfeesten.

Voor de exacte openingstijden en locaties zie praktijkinformatie, openingstijden.

 

Uitbreiding therapeutische interventies/ recent gevolgde scholing:

  • Dansante fysiotherapie
  • ACT (Acceptance & Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie)
  • Specialisatie voor de behandeling van SOLK: CEG-scholing, waarbij geïnventariseerd wordt volgens de SCEGS methodiek die ook door huisartsen gehanteerd wordt en waarbij gezocht wordt naar de kern van uw probleem.

Lidmaatschap SOLKNet

 

Praktijk voor psychosomatische fysiotherapie

Bij Psychosomatiek Breda staat u als mens centraal. Met betrokkenheid, aandacht en tijd worden uw klachten geïnventariseerd en, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.
De psychosomatische fysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten, onverklaarbare lichamelijke klachten, burn- out, depressieve- en angstklachten en vermoeidheid.

U kunt uw klachten zelf niet meer doorbreken, u zit niet lekker in uw vel, of u kunt zich in uw hoofd zo ziek maken in uw lichaam, of u gaat verkrampt door het leven, of u kunt zich niet goed meer concentreren door allerlei spanningen, of u wordt al moe bij de gedachte om uit uw bed te gaan, kijk dan of psychosomatische fysiotherapie voor u een oplossing kan bieden.

 

Praktijk voor fysiotherapie in de oncologie

U heeft een oncologisch probleem en daardoor ervaart uw beperkingen in uw functioneren, bekijk dan of de fysiotherapeut gespecialiseerd in de oncologie voor u een oplossing kan bieden.

 

Privacy Policy en AVG

Vanaf 14 mei 2018 is de Privacy Policy van Psychosomatiek Breda op de Website toegevoegd. U vindt op elke pagina een link naar deze Policy.

Vanaf 14 mei heeft Psychosomatiek Breda alle stappen doorlopen, zodat de praktijk voldoet aan de AVG-normen die vanaf 25 mei 2018 verplicht gesteld zijn.