Nieuws:

Contracten zorgverzekeraars 2021:

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de praktijk Psychosomatiek Breda met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Alleen met ASR, de Amersfoortse en Ditzo hebben wij geen contract omdat deze zorgverzekeraars onze specialisatie niet erkennen.

Uitbreiding praktijk:

Met ingang van 1 november 2020 is de praktijk uitgebreid met een hele dag.

Op maandag, dinsdag en vrijdag werkt Patricia Killestein

Op maandag, woensdag en donderdag werkt Maranna Vanderfeesten.

Voor de exacte openingstijden en locaties zie praktijkinformatie, openingstijden.

Nieuwe Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus: (6 mei 2020)

De face to face behandelingen zijn in de periode van 24 maart t/m 1 mei 2020 niet doorgegaan en vervangen door videobelconsulten.

Vanaf 4 mei 2020 worden weer langzaam face to face behandelingen opgestart. Hierbij wordt nog wel de 1,5 meter afstand aangehouden.

Om voor een face to face behandeling in aanmerking te komen zal eerst telefonisch of email contact plaatsvinden. de behandelingen kunnen alleen doorgaan als u onderstaande vragen met nee kunt beantwoorden: 

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Tevens worden de hygiënische maatregelen aangehouden.

Voordat u een afspraak heeft zult een email ontvangen met de nieuwe regels in de praktijk. Wij vragen u om deze regels goed door te nemen.

Wij hopen zo de zorg in de psychosomatiek weer effectiever in te kunnen zetten.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus:

De behandelingen bij Psychosomatiek Breda gaan gewoon door, waarbij na elke behandeling schoongemaakt zal worden en de afstand van 1,5 meter zoveel mogelijk zal worden aangehouden. Wij zullen zorg dragen voor de meest optimale hygiëne.

De behandelingen vinden tot 6 april 2020 uitsluitend plaats op de locatie Kapelstraat 66, 4817 NZ Breda. De wachtkamer is daar alleen voor de cliënten/ patiënten van Psychosomatiek Breda.

Indien u zelf verkouden bent of hoest en/ of koorts heeft graag telefonisch contact opnemen op 06-12748464 of 076-3030311.

Indien u niet kunt komen naar de praktijk of u vindt het risico te groot dan bieden we u een consult aan op afstand. Hierover ontvangt u dan telefonisch of via de mail meer informatie.

Wij hopen op deze manier de zorg voor u te kunnen blijven garanderen.

Nieuwe collega:

Per 1 november 2019 is Maranna Vanderfeesten, tevens psychosomatisch fysiotherapeut, werkzaam bij Psychosomatiek Breda. Haar werktijden zijn donderdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Uitbreiding therapeutische interventies/ recent gevolgde scholing:

  • ACT (Acceptance & Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie)
  • Specialisatie voor de behandeling van SOLK: CEG-scholing, waarbij geïnventariseerd wordt volgens de SCEGS methodiek die ook door huisartsen gehanteerd wordt en waarbij gezocht wordt naar de kern van uw probleem.

Lidmaatschap SOLKNet

 

Praktijk voor psychosomatische fysiotherapie

Bij Psychosomatiek Breda staat u als mens centraal. Met betrokkenheid, aandacht en tijd worden uw klachten geïnventariseerd en, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.
De psychosomatische fysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten, onverklaarbare lichamelijke klachten, burn- out, depressieve- en angstklachten en vermoeidheid.

U kunt uw klachten zelf niet meer doorbreken, u zit niet lekker in uw vel, of u kunt zich in uw hoofd zo ziek maken in uw lichaam, of u gaat verkrampt door het leven, of u kunt zich niet goed meer concentreren door allerlei spanningen, of u wordt al moe bij de gedachte om uit uw bed te gaan, kijk dan of psychosomatische fysiotherapie voor u een oplossing kan bieden.

 

Praktijk voor fysiotherapie in de oncologie

U heeft een oncologisch probleem en daardoor ervaart uw beperkingen in uw functioneren, bekijk dan of de fysiotherapeut gespecialiseerd in de oncologie voor u een oplossing kan bieden.

 

Privacy Policy en AVG

Vanaf 14 mei 2018 is de Privacy Policy van Psychosomatiek Breda op de Website toegevoegd. U vindt op elke pagina een link naar deze Policy.

Vanaf 14 mei heeft Psychosomatiek Breda alle stappen doorlopen, zodat de praktijk voldoet aan de AVG-normen die vanaf 25 mei 2018 verplicht gesteld zijn.