Vergoeding en tarieven

Vergoeding psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform uw polisvoorwaarden.

De psychosomatische fysiotherapie valt onder uw aanvullende verzekering.

Psychosomatiek Breda heeft in 2024 met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Alleen met Zorg en Zekerheid, DSW/ Stad Holland, Salland, en Caresq/ Aevitae Eucare hebben we in 2024 geen contract afgesloten.

Als u bij Zorg en Zekerheid, DSW/ Stad Holland, Salland, en Caresq/ Aevitae Eucare een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar fysiotherapie in zit, kunt u de nota die u van ons ontvangt, na de behandeling bij uw zorgverzekeraar indienen. U zult dan een gedeelte daarvan vergoed krijgen.

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt, dat als u aanvullende verzekerd bent voor fysiotherapie, de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Tarieven Psychosomatische fysiotherapie

(indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft)

Intake en onderzoek na screening/ verwijzing

  • €90,00   (duur 60 minuten)

Behandeling psychosomatische fysiotherapie

  • €60,00   (duur 40 minuten)
  • €51,50    (duur 30 minuten)