Behandelwijze

Behandelwijze psychosomatische fysiotherapeut
De psychosomatisch fysiotherapeut heeft geleerd tijdens de presentatie van de lichamelijk klachten van de cliënt, aanwijzingen van psychisch disfunctioneren te herkennen. Hij kan deze inzichtelijk maken richting de cliënt, zodat deze hiermee zijn klachten op een gunstige manier kan leren beïnvloeden of met de veranderingen kan leren omgaan. Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft naast veel psychologisch tact ook een specifieke attitude, om een adequate zorgrelatie met deze cliënt met complexe problematiek op te bouwen. Daarnaast beschikt hij over kennis en vaardigheden om verdere somatisering te voorkomen, grenzen van zijn domein te onderkennen en samen te kunnen werken met anderen (vaak huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker) binnen de zorg.

Net als de algemene fysiotherapeut, zal de psychosomatische fysiotherapeut via methodisch handelen en Evidende Based Practice trachten behandeldoelstellingen te formuleren en realiseren. Het specifieke klinische redeneren van de psychosomatische fysiotherapeut zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Gebruikte interventies zijn:

  1. Cognitief gedragsmatige interventie
  2. Specifieke bewustwordingsmethodieken
  3. Ontspannings- en communicatiemethodieken
  4. Lichaamsgerichte interventies
  5. Stress management