Vergoeding

Vergoeding psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform uw polisvoorwaarden.

De psychosomatische fysiotherapie valt onder uw aanvullende verzekering.