Nieuws:

Uitbreiding therapeutische interventies/ recent gevolgde scholing:

  • ACT (Acceptance & Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie)
  • Specialisatie voor de behandeling van SOLK: CEG-scholing, waarbij geïnventariseerd wordt volgens de SCEGS methodiek die ook door huisartsen gehanteerd wordt en waarbij gezocht wordt naar de kern van uw probleem.

Lidmaatschap en bestuursfunctie bij SOLKNet

 

Praktijk voor psychosomatische fysiotherapie

Bij Psychosomatiek Breda staat u als mens centraal. Met betrokkenheid, aandacht en tijd worden uw klachten geïnventariseerd en, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.
De psychosomatische fysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten, onverklaarbare lichamelijke klachten, burn- out, depressieve- en angstklachten en vermoeidheid.

U kunt uw klachten zelf niet meer doorbreken, u zit niet lekker in uw vel, of u kunt zich in uw hoofd zo ziek maken in uw lichaam, of u gaat verkrampt door het leven, of u kunt zich niet goed meer concentreren door allerlei spanningen, of u wordt al moe bij de gedachte om uit uw bed te gaan, kijk dan of psychosomatische fysiotherapie voor u een oplossing kan bieden.

 

Praktijk voor fysiotherapie in de oncologie

U heeft een oncologisch probleem en daardoor ervaart uw beperkingen in uw functioneren, bekijk dan of de fysiotherapeut gespecialiseerd in de oncologie voor u een oplossing kan bieden.

 

Privacy Policy en AVG

Vanaf 14 mei 2018 is de Privacy Policy van Psychosomatiek Breda op de Website toegevoegd. U vindt op elke pagina een link naar deze Policy.

Vanaf 14 mei heeft Psychosomatiek Breda alle stappen doorlopen, zodat de praktijk voldoet aan de AVG-normen die vanaf 25 mei 2018 verplicht gesteld zijn.