Vergoeding

Vergoeding psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform de polisvoorwaarden.

De psychosomatische fysiotherapie valt onder de  aanvullende verzekering.